Friluftsliv för alla

Suomen Latu - Finlands friluftsförbund är en nationell ideell organisation som grundades 1938. Suomen Latu har en unik roll som den största friluftsorganisationen i Finland och antalet enskilda medlemmar är mer än 90 000 medlemmar i 182 lokalföreningar. Du kan hitta den lokala föreningen närmast dig på vår medlemsklubbsökning. Vi ger ut tidningen Latu ja Polku, som är den största friluftstidningen i Finland med 140 000 läsare.

Vårt uppdrag är att främja friluftsliv och aktiv livsstil för alla. Våra aktiviteter omfattar alla årstider och är anpassade för alla åldrar. Traditionella aktiviteter som vandring och skidåkning är fortfarande populära - och nya så som välbefinnande från naturen, svampresor och aktiviteter för familjer har slagit rot. Allt som allt främjar Suomen Latu nationellt 15 olika aktiviteter genom att anordna utbildning och stödja volontärerna. Medlemsföreningar anordnar aktiviteter utifrån de lokala intressena och förutsättningarna.

Enligt vår vision kan alla hitta ett meningsfullt sätt att ägna sig åt utomhusaktiviteter och njuta av naturen! Suomen Latu är en erkänd förespråkare för friluftsliv. Våra medlemmar främjar utomhusaktiviteter och njuter av naturen på ett hållbart sätt.

Våra värdeningar

Alla har möjlighet till friluftsliv

Friluftsaktiviteter ökar välbefinnandet. Alla som bor i Finland ska ha rätt och möjlighet att njuta av friluftsliv. På sin egen plats, på sin egen nivå, ensam eller tillsammans.

Vi njutar av friluftslivet med respekt för miljön

Erfarenheter från naturen stärker ett hållbart förhållande till natur och miljö. Ansvarsfull friluftsliv innebär ett miljömässigt ansvarsfullt agerande, att upprätthålla allas rättigheter och skyldigheter och undvika naturens slitage. Natur och friluftsliv ska njutas på ett sådant sätt att kommande generationer inte fråntas möjligheten att göra det.

En gemenskap öppen för alla

Det är lätt att engagera sig i Suomen Latu's verksamhet. Ömsesidig respekt och acceptans av olikheter är viktigt för oss. Vi är öppna med beslut, finansiering och påverkan relaterade till vår verksamhet. Vi är bra samarbetspartners för allmänheten, intressenter, media och finansiärer.

Vi värdesätter volontärarbete

Suomen Latu's verksamhet bygger på stark lokal frivillighet. Volontärarbete måste vara frivilligt, givande och enkelt. Verksamhetsvillkoren för frivilligt arbete i Finland måste tryggas.

Vi är modiga och vi reformerar

Samhället förändras och det gör vi också. Suomen Latu vill behålla sin relevans även i framtiden. Vi följer vad som händer i tiden och vad som rör människor. Vi förnyar oss som en gemenskap, vi gör djärva val i framtiden och vi provar nya saker av nyfikenhet.

Suomen Latu i siffror (2021)

Grundades 1938
182 lokala medlemsföreningar
90 000 enskilda medlemmar
1144 aktiva instruktörer i medlemsföreningar
11 400 evenemang
319 000 deltagare i evenemang

3

orsaker att bli medlem i Suomen Latu

Bli inspirerad

Som medlem i Suomen Latu deltar du i evenemang, kurser och olika friluftsaktiviteter. Tidningen Latu&Polku utkommer fem gånger per år och inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Engagera dig

Öka ditt eget välbefinnande men även andras. Kom med i föreningsverksamheten, engagera dig i våra kommittéer eller bli ledare och bidra till att flera finländare kommer ut i naturen.

Påverka friluftslivet

Alla ska ha möjlighet till friluftsliv. Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar tillgängligheten, användbarheten och bevarandet av våra friluftsområden.

Bli medlem

I dag är vi över 94 000 medlemmar i Suomen Latu. Som vår medlem är du med och stödjer friluftsfrämjandet i Finland.

Klicka på länken nedan och bli vidarebefodrad till vår medlemsblankett. Blanketten är på finska.

Bli medlem