Friluftsliv för alla

Suomen Latu - Finlands friluftsförbund är en nationell ideell organisation som grundades 1938. Suomen Latu har en unik roll som den största friluftsorganisationen i Finland och antalet enskilda medlemmar är mer än 94 000 medlemmar i 184 lokalföreningar. Du kan hitta den lokala föreningen närmast dig på vår medlemsklubbsökning. Vi ger ut tidningen Latu ja Polku, som är den största friluftstidningen i Finland med 140 000 läsare.

Vårt uppdrag är att främja friluftsliv och aktiv livsstil för alla. Våra aktiviteter omfattar alla årstider och är anpassade för alla åldrar. Traditionella aktiviteter som vandring och skidåkning är fortfarande populära - och nya så som välbefinnande från naturen, svampresor och aktiviteter för familjer har slagit rot. Allt som allt främjar Suomen Latu nationellt 15 olika aktiviteter genom att anordna utbildning och stödja volontärerna. Medlemsföreningar anordnar aktiviteter utifrån de lokala intressena och förutsättningarna.

Enligt vår vision kan alla hitta ett meningsfullt sätt att ägna sig åt utomhusaktiviteter och njuta av naturen! Suomen Latu är en erkänd förespråkare för friluftsliv. Våra medlemmar främjar utomhusaktiviteter och njuter av naturen på ett hållbart sätt.

Våra värdeningar

Alla har rätt till friluftsliv

Vi arbetar för att alla som bor i Finland ska ha rätt att njuta av friluftsliv på sin egen nivå, beroende på sin utgångspunkt, på egen hand eller i sällskap med andra och i sitt närområde – oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, hälsa eller social status. Vi anordnar utomhusaktiviteter som passar alla och deltar i evenemang som anordnas av andra. Friluftsaktiviteter är en del av vår vardag, till exempel som fysisk aktivitet på fritiden och på jobbet.

Vi respekterar miljön

Uteområden är en förutsättning för vår verksamhet. Våra aktiviteter stärker ett hållbart förhållande till naturen då de bygger på fysisk aktivitet (inga motoriserade aktiviteter förutom för funktionshindrade) och skapar en genuin koppling mellan natur och sinne. Vi undviker onödigt slitage på naturen. Vi respekterar naturen och kommunicerar hur man ska agera hållbart utomhus. Vi kan njuta av naturen och bevara den för framtida generationer. Vi värnar om allas rättigheter och skyldigheter. Vi vägleder friluftsentusiaster holistiskt till miljöansvar i alla våra aktiviteter.

Våra aktiviteter och information är öppen för alla

Våra aktiviteter är öppna för alla och det är lätt att engagera sig. Alla är välkomna att vara med. Vi kommunicerar om friluftsaktiviteter och relaterade ämnen på ett transparent sätt. Transparens uttrycks i tillit, engagemang och respekt för vår verksamhet.

Volontärarbete är vår hörnsten

Människor involverade i våra aktiviteter är frivilliga. Vårt mål är att stödja frivilligt deltagande och självtillit. Vi uppskattar de frivilligas insats. Inhyrd personals roll är att skapa, underhålla och stödja ett ramverk för volontärarbete.

 

Suomen Latu i siffror (2021)

Grundades 1938
184 lokala medlemsföreningar
94 000 enskilda medlemmar
1144 aktiva instruktörer i medlemsföreningar
11 400 evenemang
319 000 deltagare i evenemang

3

orsaker att bli medlem i Suomen Latu

Bli inspirerad

Som medlem i Suomen Latu deltar du i evenemang, kurser och olika friluftsaktiviteter. Tidningen Latu&Polku utkommer fem gånger per år och inspirerar dig till ett aktivt friluftsliv med informativa och underhållande reportage.

Engagera dig

Öka ditt eget välbefinnande men även andras. Kom med i föreningsverksamheten, engagera dig i våra kommittéer eller bli ledare och bidra till att flera finländare kommer ut i naturen.

Påverka friluftslivet

Alla ska ha möjlighet till friluftsliv. Som medlem i Suomen Latu är du med och främjar tillgängligheten, användbarheten och bevarandet av våra friluftsområden.

Bli medlem

I dag är vi över 94 000 medlemmar i Suomen Latu. Som vår medlem är du med och stödjer friluftsfrämjandet i Finland.

Klicka på länken nedan och bli vidarebefodrad till vår medlemsblankett. Blanketten är på finska.

Bli medlem