Vuosikertomus 2019

Suomen Latu onnistui upeasti toimintavuonna 2019 perustehtävässään eli kaikenikäisten ulkoilun ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä kaikkina vuodenaikoina niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Siitä kertovat sekä toiminnalliset että taloudelliset tulokset. Suomen Ladun asema tunnettuna ja arvostettuna ulkoilun, retkeilyn ja liikunnan edunvalvonta- ja asiantuntijayhteisönä ja toimijana vahvistui. Osaltaan siitä kertoo myös henkilöjäsenten lukumäärän nousu jo yli 88 000:een. Vuosi 2019 oli samalla puheenjohtajakauteni 2005-2019 viimeinen. 

Suomen Ladun strategian painopisteiden – ulkoile, osallistu, vaikuta – käytännön toteuttaminen pohjautui Suomen Ladun arvoihin eli kaikkien yhtäläiseen oikeuteen ulkoilla hyvinvoivassa ympäristössä, rohkeuteen kokeilla uutta ja uudistua sekä toiminnan vapaaehtoisuuteen ja avoimuuteen. Toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja raportointi oli toimivaa ja samalla eteenpäin katsovaa. Viestinnän aktiivinen kehittäminen nykytasolle on ollut keskeinen menestyksen tae.

Valtakunnan tasolla Suomen Latu vaikutti ansiokkaasti liikuntapoliittiseen selontekoon ja pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Metsähallituksen kanssa oli tärkeää. Suomen Olympiakomitean toimintaan Suomen Latu halusi vaikuttaa painokkaasti ulkoilun ja liikunnallisen elämäntavan tärkeyden ja myönteisten vaikutusten näkökulmasta.

Ulkoilufoorumi jäsenjärjestöineen oli keskeinen toimija. Yhteistyö alan järjestöjen kuten yhteistyökumppani Sydänliiton samoin kuin yritysten kanssa oli onnistuneesti ratkaisukeskeistä. 

Vuoden päätapahtumia ja -kampanjoita olivat UlkonaKuinLumiukko, Nuku yö ulkona ja Angry Birds Go Snow -tapahtumat. 

Aluetoiminta oli strateginen painopistealue. Latuyhdistysten toimintaedellytyksiä haluttiin parantaa vapaaehtoistyötä syventämällä sekä yhdistys- ja jäsenrekisteripalveluja ja jäsenhankintaa kehittämällä. Latuyhdistysten ulkoilun ja liikunnan olosuhdetuntemusta ja osaamista suunnattiin aktiivisesti paikallisiin ja alueellisiin toimijoihin ja päättäjiin. 

Suomen Ladun koulutustoiminnassa ohjaajien ja ohjaajarekisterin avulla haluttiin tukea ja edistää liikunnan lisäämistä jäsenyhdistyksissä. Aikuisliikunnassa painotettiin retkeilyä, hiihtoa ja avantouintia. Pyöräilyä, maastopyöräilyä ja polkujuoksua aktivoitiin ja kehitettiin. Sauvakävely teki uutta tulemistaan.

Lasten ja perheiden toimintaa tuettiin jäsenyhdistyksissä monin tavoin. Metsämörritoiminta oli laajasti käytössä varhaiskasvatuksessa sekä vapaa-ajan kerhotoiminnassa. Muumien ulkoilukoulut veivät lapsia ja perheitä retkeilemään lähiluontoon ympäri vuoden. Suomen Latu koordinoi ulkoilmaelämää painottavien päiväkoti-ikäisten ja koululaisten iltapäiväkerhojen Luonnossa kotonaan -toimintaa.

Suomen Ladun taloudellinen tilanne on hyvä, kiitos asioiden ansiokkaan pitkäjänteisen suunnittelun ja ratkaisukeskeisen toteutuksen. Kiilopään taloudellinen tulos oli jälleen erinomainen ja se edesauttoi osaltaan Ladun aatteellisen toiminnan toteuttamista.

Kaikesta edellä olevasta kiitän mitä lämpimimmin kaikkia latuyhdistysten, Suomen Ladun hallituksen, Eki Karlssonin luotsaaman Pasilan toimiston, Seppo Uskin vetämän Kiilopään samoin kuin Oittaan, Paloheinän ja Akumajan eri tehtävissä vuonna 2019 toimineita aktiivisia, innostavia ja osaavia ihmisiä!

Tässä yhteydessä haluan samalla osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille niille ihmisille ja yhteistyökumppaneille, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä erilaisissa Latuasioissa toimikauteni 2005- 2019 aikana! Myös syntyneet lukuisat ystävyyssuhteet lämmittävät mieltäni.

Latuyhdistysvierailujen ja Suomen Ladun 70- ja 80-vuotisjuhlien sekä kevät- ja syyskokousten ohella painavimmin mieleen jääneitä tapahtumia ovat erityisesti Kiilopään, Kauhajoen ja Suomussalmen leiripäivät sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion vierailu Kiilopäällä.

On ollut upeaa saada olla mukana yhtenä toimijana Suomen Ladun osaavassa ja iloisessa tahtojoukkueessa! Uskon ja haluan, että Kirre Palmin puheenjohdolla Suomen Latu ja latuyhdistykset onnistuvat tulevaisuudessa entistäkin paremmin täyttämään yhdessä asettamamme tavoitteet ihmisten hyvinvoinnille.

Pekka Alanen
Suomen Ladun puheenjohtaja 
2005-2019