Vuosikertomus 2018

Suomen Ladun 80-vuotisjuhlavuosi muistorikkaine Kiilopään juhlineen ja kokouksineen onnistui kaikin puolin erinomaisesti! Voimassa olevan strategian mukaisten painopisteiden Ulkoile, Osallistu, Vaikuta pohjalta valitut konkreettiset tavoitteet vuodelle 2018 toteutuivat kattavasti ja vaikuttavasti niin jäsenyhdistysten kuin koko järjestönkin kohdalla. Tavoitteemme, että jokainen löytää itselleen mielekkään tavan ulkoilla, liikkua ja nauttia luonnosta toteutui yhä useamman kohdalla.

UlkonaKuinLumiukko-kampanja käynnisti juhlavuoden näyttävästi ja näkyvästi koko maassa. Unelmien liikuntapäivä keväällä ja Nuku yö ulkona -haaste syksyllä onnistuivat nekin hienosti, ja otettiin hyvin vastaan mediassa. 

Toimia jokamiehenoikeuksien saattamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon jatkettiin. Lausuntoja annettiin mm. kesä- ja talviajasta, kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä ja vesiliikennelaista. Liikuntapoliittisen selonteon merkeissä lähestyttiin eduskuntavaaleissa 2019 mukana olevia puolueita tavoitteena vaalien jälkeen nimettävän hallituksen ulkoilua, liikuntaa ja liikuttamista edistävät kirjaukset.

Panostukset aikuisliikunnan edistämiseen, lasten ja perheiden toimintaan sekä perheliikuntaan tuottivat pitkälti toivotut tulokset. Kaiken kaikkiaan Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten näkyvyys ja toiminnan vaikuttavuus ulkoilun, retkeilyn ja liikunnan sekä niiden edellyttämien olosuhteiden osaavina ja asiantuntevina toimijoina kohentuivat merkittävästi toimintavuonna 2018. 

Palvelut jäsenyhdistyksille jäntevöityivät: jäsenrekisteripalvelut kattavat käytännössä kaikki yhdistykset, verkkopohjaiset keskitetyt yhdistyspalvelut toimivat ja vapaaehtoistoiminnan kouluttamista on tehostettu. Aluetoiminta on puolestaan piristynyt erityisesti Oulun ja Lapin, Lounais-Suomen ja Savo-Karjalan alueilla. 

Kiilopää sai sekin toiminnastaan oivaa palautetta, minkä lisäksi sen taloudellinen tulos oli loistava! Kiilopään myönteisen tulevaisuuden varmistamiseksi jatketaan laaja-alaista valmistelu- ja taustatyötä. Yhteistyön tärkeys Metsähallituksen kanssa korostuu.

Paitsi toiminnallisesti niin myös taloudellisesti Suomen Ladun asiat ovat hyvässä kunnossa ja antavat tukevan pohjan tuleville vuosille. Suomen Latu -yhteisön näkyvyyden, vaikuttavuuden ja kiinnostavuuden johdosta Suomen Ladun maksavien henkilöjäsenten määrä nousi vuonna 2018 noin 3 % ja on nyt noin 87 000. Vuosittainen kasvu on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut keskimäärin yli 1 000 henkilöä vuodessa.

Kaikesta edellä olevasta tahdon kiittää mitä lämpimimmin kaikkia jäsenyhdistysten ja Suomen Ladun luottamushenkilöitä sekä Eki Karlssonin vetovastuulla toimivan Pasilan toimiston ja Seppo Uskin johdolla työskentelevän Suomen Latu Kiilopään sekä Paloheinän ja Oittaan henkilökuntaa upeista työsuorituksista ja yhteistyöstä sekä mallikkaasta toimintakulttuurista 
vuonna 2018.

Myös yhteistyökumppaneita ja yhteistyötahoja haluan kiittää yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta ja viime kädessä toimista ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Juhlavuotemme 2018 saavutukset olkoot kannustuksenamme myös tulevalle toiminnalle!

Pekka Alanen
puheenjohtaja