Vuosikertomus 2017

Suomen Ladun voimassa olevan strategian mukaisten painopisteiden Ulkoile, Osallistu ja Vaikuta pohjalta valitut tavoitteet vuodelle 2017 toteutuivat monipuolisesti ja vaikuttavasti niin latuyhdistysten ja -alueiden kuin koko järjestönkin osalta.

Vuoden alussa Maaselän Ladun Urheilugaalassa saama tunnustus vuoden 2016 Urheiluseurana sekä Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sekä hänen puolisonsa Jenni Haukion vierailu Suomen Latu Kiilopäällä toimivat innostavina moottoreina koko toimintavuodelle.

Suomen Ladun näkyvyys ja tunnettuus osaavana ja arvostettuna ulkoilun ja retkeilyn sekä niiden edellyttämien olosuhteiden asiantuntijana sekä puolesta toimijana ja kehittäjänä on vahvistunut. Jäsenyhdistysten paikallisten olosuhteiden tuntemus on korkealla tasolla ja toiminta kanssaihmisistä välittävää. Aidon ja aktiivisen sidosryhmätoiminnan merkitys korostuu.

Suomen Latu koostuu tänä päivänä 189 latuyhdistyksestä, joissa on yhteensä runsaat 84 000 henkilöjäsentä. Latualueita on kahdeksan. Henkilöjäsenten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut keskimäärin tuhannella jäsenellä vuodessa. Se kertoo oivallisesti siitä, että jäsenyhdistykset, latualueet ja Suomen Latu järjestönä ovat onnistuneet tarjoamaan ihmisille heitä kiinnostavia liikuntalajeja ja -tapahtumia, joiden harrastaminen ja joissa mukanaolo antaa aidon fyysisen ja henkisen hyvänolon tunteen, edistää sosiaalista kanssakäymistä sekä tuo usein mukanaan myös luonto- ja kulttuuriperinne-elämyksiä.

Toimintavuonna kehitettiin koulutusta liikunnan ja liikkuvien ihmisten määrän lisäämiseksi. Aktiivisten ohjaajien merkitys korostuu. Monipuolista matalan kynnyksen perheliikuntaa on kasvaneen kysynnän johdosta lisätty. Maastopyöräily, polkujuoksu, retkiluistelu, talviuinti ja frisbeegolf lisäsivät suosiotaan voimakkaasti, siitä kiitos myös osaaville ohjaajille. Jäsenpalveluita ja jäsenyhdistyspalveluita kehitetään ja palveluiden laatua seurataan säännöllisesti.

Angry Birds Go Snow -tapahtumat ja Nuku yö ulkona -haaste onnistuivat hienosti. Loppuvuodesta valmisteltiin Suomen Ladun tulevan 80-vuotisjuhlan kunniaksi #UlkonaKuinLumiukko-kampanjaa. Ensimaistiaiset saatiin uuden vuoden lottolähetyksessä, jossa Suomen Ladun toiminnan lisäksi Lumiukko-kampanja oli hienosti esillä. Hyvä lähtölaukaus juhlavuoteen!

Suomen Ladun perustehtävä on jatkossakin toimia niin, että jokainen ihminen löytäisi itselleen mielekkään tavan ulkoilla, liikkua sekä nauttia luonnosta. Sen vuoksi ulkoilun sekä liikunnan olosuhdetyötä on edelleen kehitettävä tehostamalla niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin vaikuttamista ja siihen liittyvää viestintää. On parannettava keinoja löytää ja innostaa vapaaehtoisia mukaan latuyhdistysten toimintaan. Avoin, tasa-arvoinen sekä toisia kunnioittava ja toisten ajatuksia arvostava ilmapiiri on onnistuneen toiminnan perusta ja lähtökohta. Metsähallituksen rooli Suomen Ladun yhteistyökumppanina on jatkossakin tärkeä.

Suomen Ladun organisaatio on saanut strategian edellyttämän toteutuksen ja muodon. Henkilöstön aktiivinen mukanaolo organisaation muutoksessa on ollut tärkeää. Strategian painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutuminen on nyt tilanteessa, jossa Eki Karlssonin johtamalla toimistolla on aiempaa paremmat edellytykset auttaa ja tukea latuyhdistyksiä niiden oman toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Myös Seppo Uskin johtamalle Kiilopäälle uudistunut organisaatio lisää osaltaan mahdollisuuksia onnistua.

Suomen Ladun talous on tasapainoinen ja hyvässä kunnossa, Kiilopään tulos toimintavuodelta on erinomainen. Suomen Ladun toimintoja ja taloutta seurataan myös toimivan raportoinnin avulla, jotta havaittuihin ongelmiin voidaan tarttua ripeästi ja ratkaisukeskeisesti. Suomen Ladun toiminnan ja toimintatapojen edelleen kehittämiseksi asioita on myös syytä arvioida määräajoin. Alan tutkimustoiminnan tuloksia kannattaa käyttää hyväksi.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia jäsenyhdistysten ja Suomen Ladun luottamushenkilöitä sekä toimiston, Kiilopään ja Paloheinän henkilökuntaa osaavasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä sekä innostavasta ja idearikkaasta toimintakulttuurista vuonna 2017! Lämpimät kiitokset haluan osoittaa myös yhteistyökumppaneille ja yhteistyötahoille. Uskon molempien osapuolten hyötyneen toiminnasta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja viime kädessä ihmisten aiempaa paremman fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuoden 2017 saavutukset ovat hyvinä kannusteina myös Suomen Ladun 80-vuotisjuhlavuodelle sekä sen jälkeiselle tulevien aikojen työskentelylle!

Pekka Alanen
puheenjohtaja