Vuosikertomus 2016

Suomen Ladun syysliittokokous  hyväksyi Vääksyssä lokakuussa 2015 järjestölle perusteellisen valmistelun tuloksena  uuden strategian vuosille 2016-2021. Vuosi 2016 oli siten uuden strategian ensimmäinen toteutusvuosi.
 
Vuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin niin paikallisesti, alueellisesti kuin koko järjestönkin tasolla erinomaisesti! Strategian painopisteet ”ulkoile”, ”osallistu” ja ”vaikuta” konkreettisine toimenpiteineen toteutuivat ja näkyivät lukemattomina käytännön toimina ja tapahtumina. Samalla kiinnostus ja arvostus Suomen Latua ja sen noin 190 jäsenyhdistystä sekä niiden yhteensä noin 83 000 henkilöjäsentä kohtaan osaavana ja vahvana ulkoilun ja retkeilyn sekä liikuttamisen puolesta puhujana ja toimijana vahvistui edelleen. 

Haluankin esittää mitä parhaimmat kiitokseni kaikille latutyhdistyksissä, liiton hallinnossa ja toimistossa samoin kuin Kiilopäällä eri tehtävissä toimiville ja toimineille henkilöille kuin myös yhteistyökumppaneille innostavasta, osaavasta ja ansiokkaasta toiminnasta ja yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.

Näkyvimmän osoituksen esimerkinomaisesta toiminnastaan sai Pohjois-Pohjanmaan Reisjärven kunnassa kotipaikkaansa pitävä Maaselän Latu, joka valittiin Urheilugaalassa vuoden 2016 Urheiluseuraksi. Valintaraadin mukaan Maaselän Ladun osakseen saama arvostus, kunnioitus, kannustus  ja halu yhteistyöhön näkyi kaikilla tasoilla. Heli Hilliahon ja Helena Kinnusen luotsaaman Maaselän Ladun aktiivisuus, innostus ja ilo sekä lupauksista kiinni pitäminen olivat saavutetun arvostuksen keskeisiä taustatekijöitä kuten myös Suomen Ladun tarjoamat mahdollisuudet toteuttaa tavanomaisen toiminnan ohella isompia tapahtumia. 
 
Muita toimintavuoden keskeisiä isoja tapahtumia olivat erityisesti Angry Birds Go Snow -tapahtumat ja Nuku yö ulkona -haaste.  Angry Birds -tapahtumiin osallistui lähes 35 000 ihmistä ja vapaaehtoisia oli mukana noin 1100. Nuku yö ulkona -haaste löi itsensä läpi ja sai poikkeuksellisen laajan mediahuomion. Maastopyöräily kasvatti voimakkaasti suosiotaan samoin kuin retkiluistelu ja frisbeegolf, kiitos myös osaavien ohjaajien. Yhdessä-päivien merkitys voimistui.
 
Kiilopään tulos oli kaikkien aikojen paras niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Kiitokset siitä kuuluvat erityisesti Seppo Uskille ja hänen osaavalle tiimilleen. Kiilopäähiihtokin on saavuttamassa asemansa hiihtokauden ensimmäisenä hiihtotapahtumana. Kiilopään taloudellinen onnistuminen lisäsi samalla Suomen Ladun mahdollisuuksia toteuttaa aiempaa painokkaammin aatteellista toimintaa.
 
Suomen Ladun organisaatio on nyt muotoutettu uuden strategian mukaiseksi. Se puolestaan edesauttaa strategian painopisteiden seuraavien vuosien toteuttamistyötä  ja antaa Eki Karlssonin johtamalle järjestön toimistolle lisää mahdollisuuksia auttaa ja tukea jäsenyhdistyksiä niiden oman toiminnan toteuttamisessa ja edelleen kehittämisessä.
 
Suomen Ladun tehtävä on jatkossakin edesauttaa sitä, että jokainen ihminen löytää itselleen mielekkään tavan ulkoilla, liikkua sekä nauttia luonnosta. Ulkoilun ja sen olosuhdetyön ohella on tarvetta tehostaa ulkoiluun liittyvää vaikuttamista ja siihen kuuluvaa viestintää sekä löytää ja innostaa vapaaehtoisia osallistumaan jäsenyhdistysten toimintaan.  Avoin, tasa-arvoinen sekä toisia ja toisten ajatuksia kunnioittava ilmapiiri on kaiken onnistuneen toiminnan perusta ja lähtökohta.
 
Suomessa on tällä hetkellä nähtävissä aiempaa enemmän todellista halua tarkastella ja toteuttaa liikunnan ja urheilun asioita monipuolisesti, kattavasti ja yhdessä, ihmisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Sitä on syytä tervehtiä tyydytyksellä ja uskoa, että se myös johtaa vaikuttaviin toimiin. Tilanteesta hyvänä esimerkkinä on uusi Olympiakomitea, jonka tehtävänä on tulevaisuudessa vastata huippu-urheilun lisäksi kaikkien suomalaisten liikkeen lisäämisestä. Toivoa sopii, että Olympiakomitea löytää määrätietoisesti jäsenistönsä odotuksista liikkeelle lähtevät yhteiset tavoitteet, toiminnan painopisteet, toimintatavat ja voimavarat. Niillä voidaan osaltaan edesauttaa myös rajussa muutoksessa olevien kuntien mahdollisuuksia onnistua vaativassa tehtävässään kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Edellytykset uudelle yhteiselle tekemiselle ovat olemassa, sillä toiminnanjohtajamme Eki Karlsson on valittu uuden OK:n hallitukseen.
                                        
Kannustavan arvostuksensa Suomen Latua ja sen monipuolista toimintaa kohtaan esittivät Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio vieraillessaan Kiilopäällä vuoden 2017 helmikuun alussa. Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi sai myös Suomen Ladussa upean ja innostavan alun!

Pekka Alanen
puheenjohtaja