Toimintasuunnitelma 2020

Tämän toimintasuunnitelman suurin tehtävä on tiedottaa jäsenyhdistyksillemme yhteisesti sovituista tulevan vuoden tapahtumista, koulutuksista, kiertueista ja painotuksista. Se sisältää mahdollisimman tarkasti ajallisesti paikkatietoineen suunniteltuja konkreettisia toimenpiteitä, jotka perustuvat yhdessä työstämäämme visioon, perustehtävään, strategiaan ja arvoihin.

Jo kevätkokouksessa jäsenistö päätti järjestää paikallisesti ja valtakunnallisesti Nuku yö ulkona - (29.8.2020) ja #Ulkonakuinlumiukko- (1.2.-8.3.2020) päätapahtumat. Samalla sovimme jatkavamme yhteistyötä Sydänliiton kanssa vuonna 2020.

Jäsenyhdistykset äänestivät paikallistasolla Suomen Ladun koordinoitavaksi Hyvinvointia luonnosta -, Seikkailevat perheet -, Sieniretki- ja Retkeily-kiertueet. Näiden lisäksi toimintasuunnitelma sisältää tietoa lukuisista muista aikuisten, perheiden ja lasten ulkoiluttamiseen ja järjestötoimintaan sekä viestintään liittyvistä koulutuksista ja toimenpiteistä.

Toimintasuunnitelma on kirjoitettu jäsenyhdistysten näkökulmasta niin, että he voivat ottaa heille yksittäisiä sopivia asioita omaan toiminnan suunnitteluun ja vuosikalenteriin mukaan. Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni hyötyy järjestön tarjoamista palveluista. 

Toivomme Paloheinään, Oittaalle sekä Kiilopäälle Suomen Ladun tukemia ja jäsenyhdistysten organisoimia tapahtumia. Täällä välineistömme on jäsenyhdistysten toiminnalle käytössä omakustannehintaan asiakaskäyttöaikojen ulkopuolella. 

Jäsenyhdistysten toiveet on tarkasti kuunneltu ja niiden perusteella yhteiset asiat on hyvin suunniteltu. Uskon, että hyvällä ennakoivalla viestinnällä onnistumme yhdessä mainiosti itse toteutuksessakin. Tehtävämme on selkeä: autamme kaikkia löytämään sen oman mielekkään tavan ulkoilla. 

Eki Karlsson

toiminnanjohtaja