Alueellinen toiminta ja alueyhdyshenkilöt

Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan latualueeseen, jotka ovat: Lappi, Oulu, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Häme, Kymi-Vuoksi, Uusimaa ja Lounais-Suomi. Alueet eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Keskeisiä toimijoita aluetoiminnassa ovat kunkin alueen alueyhdyshenkilöt sekä uuden strategian myötä perustetut aluetyöryhmät. Aluetoiminnan kehittämistä koordinoi järjestötoimikunta ja toimistolla toiminnasta vastaa ja alueita tukee Osallistu-tiimin yhdistyspalvelujen vastaava, Johanna Yli-Opas.

Valtakunnallisesti eli koko maassa toimivat jäsenyhdistykset voivat kuulua siihen latualueeseen, missä niiden kotipaikka tai toiminnan painopiste sijaitsee.

Suomen Ladun hallitus on vahvistanut latualueiden toimintasäännöt.

Latualueet toimivat jäsenyhdistyksiä tukevana ja aktivoivana verkostona. Alueiden toiminta vaihtelee, ja se on osalla hyvinkin monipuolista ja säännönmukaista. Alueet kokoontuvat vuosittain syyskokouksiin, joissa suunnitellaan kunkin alueen seuraavan vuoden toimintaa. Halutessaan yhdistykset voivat kokoontua myös kevätkokouksiin, joiden yhteydessä pidetään erilaisia ajankohtaisia koulutuksia.

Syys- ja kevätkokousten lisäksi alueet kokoontuivat yhteisiin palavereihin Suomen Ladun kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Kullakin latualueella toimii vapaaehtoinen alueyhdyshenkilö, jonka tärkein tehtävä on viestintä. Alueyhdyshenkilö valmistelee myös aluekokoukset sekä tukee ja neuvoo alueen yhdistyksiä.

Latualueiden toimintaa voit seurata alueiden Facebook-sivujen ja yhdistyspalvelu -sivuston ajankohtaisten uutisten kautta.  
 

Uusimaa

Susanna Sihvo, Vantaan Latu ja  Polku
Lähdetie 15 b 2, 05200 Rajamäki
040-582 6358, susannasihvo)at)ahoo.com
Facebook-sivu

Häme

Juha Rantanen, Satojen Elämysten Pohjois-Satakunta
050-439 8247, juha(at)jamisports.fi
Facebook-sivu

Lounais-Suomi

Marjo Tahvanainen, Vammalan Retkeilijät
Seikolankatu 1, 38210 Sastamala
050-377 6596, tahvanainenmarjo(at)gmail.com
Facebook-sivu

Kymi-Vuoksi

Tuija Kepsu, Kouvolan Latu
Kepsuntie 11 , 45410 Kouvola
0400-272946, kymivuoksi.latualue(at)gmail.com
Facebook-sivu

Keski-Suomi

Kaija Roivainen, Härmänmaan Latu
Ruotsintie 5, 62200 Kauhava
050-3282482, kaija.roivainen(at)gmail.com
Facebook-sivu

Savo-Karjala

Helena Turkki, Ristiinan Rinkka
Kosoniementie 31 a, 52300 Ristiina
040-827 6927, helena,turkki(at)gmail.com
Facebook-sivu

Oulu

Heli Hilliaho, Maaselän Latu
Hermannintie 4 A 2, 84100 Ylivieska
040-504 7060, heli.hilliaho(at)kotinet.com
Facebook-sivu

Lappi

Soili Ilmavirta, Pellon Latu ja Polku
Rakkatie 2, 95700
050-582 7569, silmavirta(at)gmail.com
Facebook-sivu

 

Johanna Yli-Opas

Yhdistyspalvelun vastaava

johanna.yli-opas@suomenlatu.fi
Puh 040 546 6518

Yhdistystoiminnan kehittäminen, vapaaehtoistoiminta, melonta

Lataa yhteystiedot