Alueellinen toiminta

Suomen Ladun jäsenyhdistykset jakautuvat kahdeksaan epäviralliseen latualueeseen, jotka ovat: Lappi, Oulu, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Häme, Kymi-Vuoksi, Uusimaa ja Lounais-Suomi.

Latualueet toimivat yhdistyksiä tukevana ja aktivoivana verkostona. Alueiden toiminta vaihtelee, ja se on osalla hyvinkin monipuolista ja säännönmukaista. Alueet kokoontuvat vuosittain syyskokouksiin, joissa suunnitellaan kunkin alueen seuraavan vuoden toimintaa. Halutessaan yhdistykset voivat kokoontua myös kevätkokouksiin, joiden yhteydessä pidetään erilaisia ajankohtaisia koulutuksia.

Syys- ja kevätkokousten lisäksi alueet kokoontuivat yhteisiin palavereihin Suomen Ladun kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Kullakin latualueella toimii vapaaehtoinen alueyhdyshenkilö, jonka tärkein tehtävä on viestintä. Alueyhdyshenkilö valmistelee myös aluekokouksia sekä tukee ja neuvoo alueen yhdistyksiä.

Ajankohtaista

Latualueiden toimintaa voit seurata alueiden nettisivujen, facebook-sivujen ja yhdistyspalvelu -sivuston ajankohtaisten uutisten kautta.

Hämeen Latualue
Facebook

Kymi-Vuoksen Latualue
Facebook

Lounais-Suomen Latualue
Facebook

Oulun Latualue
Facebook

Savo-Karjalan Latualue
Facebook

Uudenmaan Latualue
Facebook

Keski-Suomen Latualue
Facebook 

 

Johanna Yli-Opas

Yhdistyspalvelun vastaava

johanna.yli-opas@suomenlatu.fi
Puh 040 546 6518

Yhdistystoiminnan kehittäminen, vapaaehtoistoiminta, melonta

Lataa yhteystiedot