Järjestötoiminta

Suomen Ladun latuyhdistykset kuuluvat kukin sijaintinsa mukaan johonkin latualueeseen. Näitä latualueita on kahdeksan. Aluetoimintaa koordinoi alueyhteyshenkilö yhdessä aluetyöryhmän kanssa. Ne järjestävät vuosittain yhteisiä matkoja, retkiä ja koulutuksia. Nämä tapahtumat ovat avoinna alueen yhdistysten kaikillle jäsenille. Aluetoiminta on myös vaikuttamisen paikka.Siellä sovitaan henkilövalinnoista sekä päätetään yhteisestä toiminnasta.

Löydät alueelliset tapahtumat kunkin alueen facebook-sivuilta:

Uudenmaan latualue

Hämeen latualue

Lounais-Suomen latualue

Kymi-Vuoksen latualue

Keski-Suomen latualue

Oulun latualue

Savo-Karjalan latualue

Lapin latualue

Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti. Kannattaa tutustua. Uutta tietoa säännöllisesti.

liikuttaja.suomenlatu.fi/