Järjestötoiminta

Suomen Latu on järjestö, jonka jäseniä ovat paikalliset tai valtakunnalliset latuyhdistykset. Nämä jäsenyhdistykset kuuluvat kukin sijaintinsa mukaan johonkin latualueeseen. Latualueita on kahdeksan. Aluetoimintaa koordinoi vapaaehtoinen  alueyhdyshenkilö yhdessä aluetyöryhmän kanssa. Latualueet järjestävät vuosittain yhteisiä matkoja, retkiä ja koulutuksia. Nämä tapahtumat ovat avoinna alueen yhdistysten kaikillle jäsenille. Aluetoiminta on myös vaikuttamisen paikka. Alueilla sovitaan henkilövalinnoista sekä päätetään yhteisestä toiminnasta. Latualueilla on myös erillinen määräraha aluetoimintaan. 

Aluetoiminnasta Suomen Ladun toimistolla vastaa Johanna Yli-Opas
(johanna.yli-opas@suomenlatu.fi).  

Alueelliset tapahtumat löydät kunkin alueen facebook-sivuilta:

Uudenmaan latualue

Hämeen latualue

Lounais-Suomen latualue

Kymi-Vuoksen latualue

Keski-Suomen latualue

Oulun latualue

Savo-Karjalan latualue

Lapin latualue

Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu verkkolehti. Kannattaa tutustua. Uutta tietoa säännöllisesti.

liikuttaja.suomenlatu.fi/